Tin tức

Tìm đường mới cho xuất khẩu gạo
Tìm đường mới cho xuất khẩu gạo10/09/2019 | AT : 09:24:16
Sau khi đạt kỷ lục về giá và lượng vào năm 2018, việc suy giảm nhu cầu của hàng loạt các bạn hàng trên thế giới đã khiến xuất khẩu (XK) gạo nước ta gặp nhiều khó khăn.

Tin khác

Xem tiếp: