'SBT - Mía đường Thành Thành Công Gia Lai kết thúc vụ ép 2019-2020 thành công'

01/04/2020 | AT : 11:35:19

Đến ngày 31/03/2020 Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai, Công ty) đã tiếp nhận hết toàn bộ mía thu hoạch trong vùng nguyên liệu và chính thức kết thúc vụ ép vào ngày 01/04/2020. Mặc dù, trải qua không ít khó khăn về thời tiết, thách thức khi hội nhập Atiga, nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, những chủ trương và chính sách điều chỉnh kịp thời của Công ty, cũng như sự hợp tác gắn bó của nông dân trồng mía nên vụ ép năm nay của Công ty được đánh giá là thành công về mọi mặt khi đã đạt vượt các kế hoạch mà Công ty đã đề ra. Công ty TTC Gia Lai với vùng nguyên liệu gần 10.000 ha, chiếm 5% vùng nguyên liệu cả nước và sở hữu công suất ép mía 6.000 tấn mía ngày là Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, SBT).

 

     Vụ ép 2019-2020 của TTC Gia Lai thắng lợi khi vượt 101% kế hoạch đề ra 

 

Vụ ép 2019-2020 của TTC Gia Lai đã ghi nhận được nhiều kết quả thắng lợi khi sản lượng mía ép đạt hơn 515.747 tấn mía thô, vượt 101% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, năng suất mía năm nay tại TTC Gia Lai ghi nhận bình quân đạt 61 tấn/ha, cao hơn so với những năm trước khoảng 8 tấn/ha, điều này có được là do các ruộng mía được Công ty trồng theo chủ trương liên kết, hợp thửa, áp dụng cơ giới hóa đạt năng suất cao, từ đó nông dân cũng có thể tăng thu nhập nhờ giảm chi phí chăm sóc và chi phí thu hoạch bằng máy thấp. Chất lượng mía năm nay tăng, cao hơn so với những năm trước: chữ đường bình quân đạt 10,18 CCS, đạt 104% kế hoạch. Giá mía nguyên liệu cũng đã được Công ty thu mua ổn định, cao hơn so với cùng kỳ vụ ép 2018-2019 từ 120.000 - 150.000 đồng/tấn và cùng với các chính sách hỗ trợ không hoàn lại với mức bình quân 50.000 đồng/tấn để khuyến khích cày ngầm, áp dụng tưới chống hạn, liên kết canh tác, thâm canh giống mía mới… phát triển vùng nguyên liệu bền vững giúp nông dân trồng mía đạt lợi nhuận bình quân từ 10-20 triệu đồng/ha.

 

Với sứ mệnh “Phát triển bền vững cùng cây mía Việt Nam”, các công ty thành viên nói riêng và SBT nói chung - Doanh nghiệp dẫn đầu ngành Mía đường Việt Nam luôn chủ động hội nhập những giá trị mới, phù hợp với bối cảnh thị trường cũng như gắn kết mật thiết với các bên liên quan.

 

 

Tin khác