'Hệ thống quản lý chất lượng'

04/05/2016 | AT : 09:20:10

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar) đã được chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

  •       Hệ thống quản lý An toàn Vệ sinh thực phẩm FSSC 22000

  •       Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008

  •        Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004


  •       HALAL: Để áp ứng yêu cầu của thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo, sản phẩm đường TTCS được xác nhận là sản phẩm không có các thành phần haram và đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất. Chứng nhận Halal được cấp bởi  HCA Việt Nam và được chấp nhận trên toàn thế giới.

 

  •    Hệ thống Quản lý rủi ro ISO 31000: Công ty đã áp dụng nhận dạng rủi ro trên 4 lĩnh vực chính: Nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh và tài chính từ năm 2014 và mở rộng việc nhận dạng rủi ro tại các hoạt động còn lại. Định kỳ, công ty đánh giá rủi ro và đưa ra hành động nhằm làm chủ các mối nguy, giảm tối đa các tổn thất và đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.
  •     Năng lực phòng kiểm nghiệm ISO 17025: Nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm hiện tại, đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả đo và tạo sự tin cậy cho khách hàng về kết quả thành phẩm đã phù hợp để đưa ra thị trường, TTC Sugar đang tiến hành nâng cấp xây dựng hệ thống năng lực phòng Kiểm nghiệm, dự kiến cuối năm 2016 đạt chứng nhận Villas.

  •      Phòng vệ thực phẩm: Phòng vệ thực phẩm sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ sự an toàn sản phẩm, loại bỏ những tác nhân gây mất gây nhiễm có chủ đích. Đánh giá được tầm quan trọng của vấn đề phòng vệ thực phẩm trong doanh nghiệp, công ty đã áp dụng hệ thống phòng vệ thực phẩm trong toàn Công ty từ tháng 4 năm 2015.

 

 

  •      5S: Việc áp dụng 5S được áp dụng một cách triệt để thông qua sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo TTC Sugar. Toàn thể cán bộ nhân viên TTC Sugar tham gia và thực hiện chương trình 5S nhằm đảm bảo môi trường làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại mọi vị trí làm việc từ khu vực văn phòng, nơi sản xuất, kho hàng, nguyên vật liệu hay các vị trí xung quanh như sân bãi, chỗ để xe…

 

  •       TTC Sugar đã và đang tham gia hệ thống trách nhiệm xã hội – hệ thống Sedex: Nhằm chia sẻ các thông tin đảm bảo thực hành tốt nhất về đạo đức kinh doanh, môi trường và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ năm 2011, công ty đã tham gia đánh giá hệ thống SEDEX và cập nhật các thông tin trên trang mạng này.  Trong lần đánh giá tháng 4 năm 2015, công ty được đơn vị đánh giá đồng ý xác nhận kết quả đánh giá có hiệu lực trong 3 năm.

 

 

Tin khác