Điều khoản bảo mật

Chào mừng bạn đến với website của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa!
Chào mừng quý khách đến
ttcsugar.com.vn.

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, có trụ sở tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam (TTC Sugar).
Bằng việc truy cập vào website của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

 - Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website.
- Cung cấp thông tin về sản phẩm bằng email.
- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
- Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc

Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.
Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, có trụ sở trụ sở tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
Chính sách về đặt hành, thanh toán
Website chỉ có mục đích giới thiệu sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, không nhằm mục đích bán hàng, cho đặt hàng hoặc thanh toán
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ban quản trị website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của chúng tôi, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặng không cho thông tin cá nhân đó bị tiếp tục xâm phạm, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ  để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền
Chính sách của TTC Sugar về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng TTC Sugar có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.
Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sở hữu trí tuệ của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo và chính sách của TTC Sugar về việc phúc đáp thông báo tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.