TTC Sugar Attapeu

CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TTC ATTAPEU

Thành lập: 26/01/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy CNDKKD lần đầu, thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 05 năm 2017.
Trụ sở đăng ký: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Tên viết tắt: TTC Attapeu
Mục tiêu hoạt động: Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu đường; trồng cây mía, cao su, cây lấy dầu, cây hàng năm khác; sản xuất truyền tải và phân phối điện; bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.