TTC Sugar Gia Lai

GIỚI THIỆU

Là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Công ty TNHH MTV Thành Thành Công – Gia Lai có tiền thân là Công ty TNHH Mía Đường Bourbon Gia Lai, được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Mía Đường Gia Lai (Công ty trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai) và Groupe Des Societes De Bourbon (Cộng hòa Pháp) theo giấy phép đầu tư số 1950/GP ngày 18/7/1997 của Bộ kế hoạch và đầu tư, công suất thiết kế nhà máy là 1.500 tấn mía cây/ngày.

Ngày 19/10/2007, Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai chuyển thành Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai trên cơ sở cổ phần hoá Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai.

Trước xu thế hội nhập, song hành những cơ hội mới và thách thức mới của nền kinh tế, ngày 16/11/2015, Công ty đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai sau khi chính thức hoàn tất các thủ tục sáp nhập với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS).

Sự kết hợp này là một cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới, giúp cả hai Công ty mở rộng thị phần, cộng hưởng các giá trị và thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào tăng trưởng doanh nghiệp và nâng cao năng lực phát triển trong tiến trình hội nhập.

 

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

1997
Công ty TNHH Mía Đường Bourbon Gia Lai, được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Mía Đường Gia Lai (Công ty trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai) và Groupe Des Societes De Bourbon (Cộng hòa Pháp) với công suất thiết kế nhà máy là 1.500 tấn mía cây/ngày.

2007
Ngày 19/10/2007, Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai chuyển thành Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai trên cơ sở cổ phần hoá Công ty TNHH Mía đường Bourbon Gia Lai.

2015
Ngày 16/11/2015, Công ty đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập với Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.