TTC Sugar Phan Rang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA – PHAN RANG

Địa chỉ: 160 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
Tên viết tắt: BHS-PR
Các sản phẩm của Công ty:
  • Sản xuất đường trắng RS và đạt chất lượng đường trắng tiêu chuẩn Việt Nam.
  • Sản xuất các sản phẩm phụ từ đường và các phế phẩm trong sản xuất đường như: cồn thực phẩm, cồn khô, gaz CO2.
  • Dịch vụ trồng và chăm sóc mía.
Lịch sử hình thành, phát triển:
  • BHS-PR tiền thân là nhà máy đường Tháp Chàm được xây dựng từ năm 1973 do Công ty NIPPON KOEI của Nhật Bản và Công ty Đường Việt Nam thực hiện.
  • Đầu năm 1975 bắt đầu đi vào sản xuất, đến tháng 5/1975 Nhà nước tiếp quản nhà máy.
  • Ngày 01/01/2016  Công ty chuyển đổi sang loại hình hoạt động cổ phần.
  • Ngày 27/07/2013 Công ty gia nhập Tập đoàn Thành Thành Công.