'Các vùng nguyên liệu mía'

30/07/2014 | AT : 15:59:41

Chức năng của các Vùng nguyên liệu mía:
 

  •     Là cầu nối giữa SBT và chủ mía.
  •     Thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương.
  •     Đại diện SBT truyền đạt và thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ, thu mua mía, các thông báo đến tất cả chủ mía trong địa bàn quản lý.
  •     Mở rộng diện tích canh tác mía
  •     Hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch mía đốI với từng chủ mía.


Địa chỉ liên hệ các Vùng nguyên liệu mía:


1. Vùng Tân Châu

Điên thoại: (84-66) 3 875 487
Điạ chỉ: Xã Thạnh Đông – huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh
(Cạnh Hạt Kiểm Lâm Tân Châu)
 
2. Vùng Tân Biên

Điên thoại: (84-66) 3 875 716
Điạ chỉ: Xã Thạnh bình – huyện Tân Biên – tỉnh Tây Ninh
(Cách ngãy 4 Bàu Rã khoảng 100m – hướng về nhà máy đường SBT)
 

3. Vùng Dương Minh Châu

Điên thoại: (84-66) 3 877 969
Điạ chỉ: Ấp Bàu Dài - Xã Phước Ninh – huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh (đối diện UBND xã Phước Ninh)
 
4. Vùng Châu Thành

Điên thoại: (84-66) 3 710 142
Xã Thành Long – huyện Châu Thành – tỉnh Tây Ninh
(Cách UBND xã Thành Long 600m về hướng Cầu Bến Sỏi)