Vùng nguyên liệu

Các vùng nguyên liệu mía
Các vùng nguyên liệu mía30/07/2014 | AT : 15:59:41
Vùng nguyên liệu mía của SBT trải rộng khắp tỉnh Tây ninh nhưng chủ yếu nằm ở hai huyện Tân Châu và Tân Biên.