'Liên hệ'

17/05/2018 | AT : 10:02:58

Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quan hệ Nhà đầu tư & Truyền thông
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa, Lầu 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
 
Vũ Thị Lệ Giang (Ms)
Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư & Truyền thông
Email: irpr.info@ttcsugar.com.vn